art terapie

  • individuální
  • skupinová
  • pro děti i dospělé

ART terapie

Využívá svět umění, vnímání krásy kolem sebe k usměrnění naší pozornosti a energie k tvořivosti, čímž nastávají důležité momenty v našem životě – chvíle hlubokého odpočinku, kdy se dostáváme do jiné časové a prostorové dimenze … A právě to je prostor pro objevování, chápání, náhled z jiné perspektivy … uzdravování a léčení.

Komu je arteterapie prospěšná?
• všem, kteří se cítí pod tlakem, ve stresu a neodpočinuti
• těm, kteří o svých problémech neradi hovoří
• ženám vyčerpaným náročnou prací a péčí o rodinu
• „problémovým“ dětem (odložená školní docházka, neprůbojnost, hyperaktivita…)
• rodičům „problémových“ dětí
• pedagogům, pracovníkům ve zdravotnictví
• všem, kdo chtějí hlouběji nahlédnout do dějů svého nitra
• a všem, kdo chtějí rozvíjet tvořivý přístup k životu a zažívat radost z maličkostí

Arterapie

Audio rozhovor

Arteterapie pro děti

Audio rozhovor

Co tato setkání PŘINÁŠEJÍ A DÁVAJÍ DĚTEM?

• rozšíření obzorů, posun svých hranice dovedností, hledání a nalézání nových talentů
• rozvoj postřehu, zjemnění dotekového vnímání
• radost z tvořivosti a její rozvoj, nové zážitky a nápady
• sebevědomý projev, empatie k ostatním
• zkvalitnění svých vztahů k okolí, prohloubení vztahů s rodinou

Co setkání PŘINÁŠEJÍ A DÁVAJÍ DOSPĚLÝM?

Odpovězte si nejprve na tyto otázky:
• Nedaří se vám přesměrovat myšlenky od každodenních starostí a pracovního stresu?
• Provází vás napětí a shon, k němuž nás vybízí svět v němž se pohybujeme?
• Neumíte nebo nemůžete najít prostor pro relaxaci?
• Chybí vám pocit vnitřního klidu radosti?

PAK PRÁVĚ TOTO DOSTANETE!

Kontakt

Provozovatel webu

Ing. Eva Mašínová
IČ: 12341657
Sídlo: Havlíčkova 2698
53002 Pardubice
FO zapsaná v živnostenském rejstříku

Kontakt

tvorivyzivot@gmail.com
+420 608 067 127

NAPIŠTE MI VAŠE PŘÁNÍ

3 + 8 =