Využívá svět umění, vnímání krásy kolem sebe k vedení naší pozornost a energie k tvořivosti, čímž nastávají důležité momenty v našem životě - chvíle psychického i fyzického odpočinku tolik důležité pro zdraví duševní.

 

Pro ty, kdo hledají

nejen modré z nebe

a chtějí potěšit druhé a sebe.

SETKÁNÍ S ARTETERAPIÍ: ARTRELAX
je uvolňující, tvořivý a zážitkový program s prvky arteterapie sestavený pro děti i dospělé.
Je to setkávání ve vybrané skupině, jejímž zaměřením je tvořivý odpočinek a duševní i tělesné uvolnění od stresu zažívaného ve škole či v zaměstnání.


Co tato setkání PŘINÁŠEJÍ A DÁVAJÍ DĚTEM?

 • rozšíření obzorů, posun svých hranice dovedností, hledání a nalézání nových talentů

 • rozvoj postřehu, zjemnění dotekového vnímání

 • radost z tvořivosti a její rozvoj, nové zážitky a nápady

 • sebevědomý projev, empatie k ostatním

 • poznání sám sebe i ostatních kamarádů prostřednictvím her a nových aktivit

 • týmové i individuální práce důležité pro budoucí život dítěte

 • zkvalitnění svých vztahů k okolí, prohloubení vztahů s rodinou

 

Co setkání PŘINÁŠEJÍ A DÁVAJÍ DOSPĚLÝM?

 

Odpovězte si nejprve na tyto otázky:

 • Napadá vás někdy, že vám chybí čas, v němž by jste si mohli hrát opět jako malé děti?

 • Nedaří se vám přesměrovat myšlenky od každodenních starostí a pracovního stresu?

 • Provází vás napětí a shon, k němuž nás vybízí svět, v němž se pohybujeme?

 • Neumíte nebo nemůžete najít prostor pro relaxaci?

 • Chybí vám a pocit vnitřního klidu radosti?

Pak právě toto dostanete.

Přijďte mezi nás.

 

Na co se můžete TĚŠIT?

 • kreslíme a malujeme obrázky s poselstvím příběhů, učíme se novým výtvarným technikám

 • tvoříme s keramickou hlínou, mandalu, bludiště, misku podle své ruky, nebo svého anděla

 • trpělivost posilujeme při tvorbě s korálky

 • vyrábíme si masky z papíru i jiných materiálů, poznáváme své emoce v nich

 • tóny relaxační hudby, která doprovází a zpříjemňuje tvořivou atmosféru, nám navodí uvolnění po těle a tím i v mysli

 • Počet účastníků ve skupině je ideálně 6 -10, aby byl dostatečný prostor pro individuální práci.

 

 Arteterapie je mladý, rozvíjející se obor, který využívá uměleckých technik a postupů, které mají za cíl změnit sebehodnocení a sebevědomí člověka, rozvinout jeho osobnost a přinést mu pocit smysluplného naplnění života. Vychází z faktu, že výtvarný projev je pro člověka - a především pro dítě a dospívající mládež přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým a je tak hodnotným způsobem sebepoznávání.

 

Komu je arteterapie prospěšná?

 • všem, kteří se cítí pod tlakem, ve stresu a neodpočinuti

 • těm, kteří o svých problémech neradi hovoří

 • ženám vyčerpaným náročnou prací a péčí o rodinu

 • „problémovým“ dětem (odložená školní docházkou, neprůbojnost, hyperaktivita aj.)

 • rodičům „problémových“ dětí

 • pedagogům, pracovníkům ve zdravotnictví

 • všem těm, kdo chtějí hlouběji nahlédnout do dějů svého nitra

 • a všem, kdo chtějí rozvíjet tvořivý přístup k životu a zažívat radost z maličkostí

 
Rozhovory pro ČRo Pardubice:
ČRo Pardubice - ArteterapieO sobě
ČRo Pardubice - ArteterapieArteterapie
ČRo Pardubice - ArteterapieArteterapie pro děti

Prodej malovaného hedvábí a keramiky:
Fler.cz   Prodej na Fler.cz

Certifikát   Certifikát regionálního produktu